Overige activiteiten

Opgave voor deelname aan een commissie/groep

Vrijzinnigen Bennekom is een vereniging die goed functioneert dankzij vele vrijwilligers. Aan alle activiteiten in en om de Ontmoeting dragen zij hun steentje bij. Bijvoorbeeld: het verzorgen van de wekelijkse bloemen; koffie schenken bij activiteiten; kaars aansteken; schoonhouden van het gebouw; onderhoud van de tuin enz.
Het is gezellig om samen dingen te ondernemen. Lijkt het u leuk om ook in een groep mee te doen, neemt u dan contact op met de contactpersoon of stuur een e-mail naar info@vrijzinnigenbennekom.nl.

of zoek op https://deontmoetingbennekom.nl/activiteiten-2/