Geestelijke begeleiding / bezoekdienst

Alle leden en begunstigers kunnen voor geestelijke begeleiding een beroep doen op onze voorganger Roos van Doorn.

Het kan daarbij gaan om ziekte, rouw of andere levenservaringen, maar ook een gesprek over religieuze of levensvragen is altijd mogelijk. Ook rondom geboorte, huwelijk en overlijden en het nadenken over een daarbij passend ritueel bent u bij haar daarvoor van harte welkom.
Wilt u hiervan gebruik maken dan kunt u contact opnemen met de voorganger  zelf of een van de bestuursleden.
Als men weet dat een lid of begunstiger in moeilijkheden verkeert en men vermoedt dat dit bij de vereniging niet bekend is, wordt men verzocht dit door te geven aan de voorganger of een bestuurslid (zie adressen en gegevens).

Contactgegevens van de voorganger /inspirator

Roos van Doorn,roos@roosvandoorn.nl; 06 16765825

Bezoekdienst

Voor leden en begunstigers van Vrijzinnigen Bennekom bestaat de mogelijkheid om regelmatig bezoek te ontvangen van een medelid.
Om daarin te bemiddelen is de bezoekdienst ontstaan. Zij kunnen ervoor zorgen dat u in contact komt met iemand die geheel vrijblijvend een afspraak met u maakt voor een kennismaking.

Aanmelden en/of informatie bij:
Ine Govaert, tel.0318-419281      e-mail: inegovaert@hetnet.nl