WELKOM

Zoals ieder jaar bieden wij, Vrijzinnigen Bennekom,  de Ontmoeting u ook  ons programma aan voor het seizoen 2023-24

In ons programma zijn vier v’s weergegeven: verwondering, verlangen, verbinding en vreugde, zijnde de elementen die ons samenbinden tot de religieus-levensbeschouwelijke en spirituele gemeenschap die we zijn.

Het is een merkwaardige paradox dat juist in een tijd van secularisatie waarin de kerken leeglopen, het houvast dat mensen vroeger veelal hadden weggevallen is, de diversiteit in de maatschappij toeneemt wat bij velen gepaard gaat met grotere onzekerheid, dat mensen op zoek zijn naar spiritualiteit en zingeving, los van kerkelijke instituties en dogma’s.

Met name die breder georiënteerde levensbeschouwing verbindt Vrijzinnigen Bennekom met andere godsdiensten en levensbeschouwingen, zoals ook blijkt uit ons palet in de gang. Hierop zijn zeven -een heilig getal- religieuze symbolen van zeven hoofdstromingen van religies en levensbeschouwingen afgebeeld: christendom, jodendom, islam, boeddhisme, hindoeïsme, taoïsme en humanisme. Maar ook de moderne spiritualiteit is een inspiratiebron. Het zijn de bronnen die op eenheid en totaliteit duiden waaruit Vrijzinnigen Bennekom putten in de zoektocht naar de zin van het leven of naar de waarheid, waarvan al deze stromingen de essentie proberen te benaderen.

zie https://deontmoetingbennekom.nl/nader-verklaard-2/ 

Vrijzinnigen Bennekom doet dat o.a. in zondagse vieringen, bezinningssamenkomsten, donderdagavond lezingen, in de poëziekring, in filmavonden, cursussen enz. Kortom in een breed palet aan activiteiten waarvan dit boekje getuigt.

Graag heten wij U van harte welkom bij één of meerdere bijeenkomsten.

 

Bestuur  Vrijzinnigen Bennekom