Samenwerking en communicatie

Vrijzinnigen Nederland

Vrijzinnigen Bennekom is een zelfstandige vereniging die is aangesloten bij Vrijzinnigen Nederland. Leden van Vrijzinnigen Bennekom zijn ook lid van Vrijzinnigen Nederland. Dit landelijk bureau houdt zich bezig met het voorbereidende en uitvoerende werk dat bij een kleine landelijke organisatie komt kijken. Men staat de lokale afdelingen, besturen en voorgangers bij met inhoudelijke en praktische hulp op het gebied van juridische, inhoudelijke, communicatieve en administratieve zaken. Er worden landelijke bijeenkomsten georganiseerd en er wordt contact met verwante organisaties in binnen- en buitenland onderhouden. Het landelijk bestuur vertegenwoordigt de vereniging naar buiten toe. Vrijzinnigen Nederland biedt, ook via de website www.vrijzinnigen.nl de mogelijkheid tot communicatie met andere aangesloten verenigingen en participeert op landelijk niveau in het maatschappelijk debat. Alle leden/begunstigers ontvangen Vrije Ruimte dat 5 keer per jaar verschijnt.   https://www.vrijzinnigen.nl/contact/publicaties/

Unitariërs in Nederland – www.nuuf.nl

Nieuw wij  https://www.nieuwwij.nl/


Regio

Vrijzinnigen Nederland, afd. Lunteren – vrijzinniglunteren.nl
Vrijzinnigen Nederland, afd. Rhenen – www.devlamrhenen.nl
Vrijzinnigen Nederland, afd. Veenendaal – hetvensterveenendaal
Vrijzinnigen Nederland, afd. Wageningen – arboretumkerk

Bespreek het samen Ede

Liedjes voor de onbekende – www.x-liedjes.nl  Henk Harmsen


Spelgroep Bennekom – www.spelgroep.nl

Vrijzinnig Religieuze Stichting Senioren Huisvesting – www.vrssh-zuidveluwe.nl

Door tussenkomst van deze stichting verhuurt ‘Woonstede’ appartementen in de wooncomplexen:

Timanshof       Hof van St. Pieter 155, 6721 TR Bennekom

Aleidahof         Hofrustlaan 102, 6721 TB Bennekom

Roosebrink      Rooseveltweg 22, 6707 GS Wageningen

Informatie       maandag van 9.00 – 12.30 uur

tel. 0318-431134       e-mail: info@vrssh-zuidveluwe.nl


Vorming en Toerusting kerken in Bennekom –hetgroeneboekje