ANBI status

Huidige naam van de vereniging volgens de statuten:
Vrijzinnigen Bennekom
RSIN: 815342421
Postadres: De Ontmoeting, Emmalaan 1, 6721 ET Bennekom
Doelstelling:
Bevordering van de vrije ontwikkeling van het vrijzinnig geloofsleven en spiritualiteit door middel van vieringen, lezingen, cursussen e.d..
Hoofdlijn Beleidsplan:
– Streven naar spirituele ontwikkeling van individu en gemeenschapsvorming
– aanvaarden van maatschappelijke verantwoordelijkheid
– zulks door activiteiten als bovengenoemd en via contacten met maatschappelijke organisaties
– middelen worden verworven uit vrijwillige bijdragen van leden en begunstigers; over beheer wordt besloten door bestuur na advies van een financiële commissie. De vereniging kent geen winstoogmerk.
Bestuur:
Het bestuur bestaat uit tenminste 5 leden, waaronder voorzitter, secretaris, penningmeester en 2 algemene leden.
Beloningsbeleid:
Bestuurders zijn onbezoldigd. De vereniging is gehouden aan de Centrale Regeling voor voorgangers, waarbij de traktementrichtslijnen van de PKN gevolgd worden.
In 2018-2019 werden de volgende aktiviteiten uitgeoefend:
– uitvoering van een breed programma van lezingen en cursussen, open-tafel bijeenkomsten, concerten en kunst-exposities
– houden van zondagse vieringen en bezinningssamenkomsten
– pastoraal werk
– tweewekelijkse bestuursvergaderingen; jaarlijkse algemene ledenvergadering; vergaderingen van vele commissies
Financiële verantwoording: ANBI Toelichting op jaarrekening 2018-2019
Financieel jaarverslagANBI staat van baten en lasten 2018-2019 en begroting 2020

Video

Bekijk opnames.

Zoeken


Nieuwsbrief


Blijf op de hoogte en schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Een robot (of spam-script) Een mens
Volledige naam E-mailadres