Zin op Zondag: ‘HOOP’.

Hoop … wat is dat eigenlijk? Het uitspreken van ‘hoop’ geeft uitdrukking aan de verwachting dat iets positief zal verlopen, maar waarbij je niet zeker bent dat dit echt zo zal gaan gebeuren. Die onzekerheid doet de hoop niet verschrompelen. Iemand die met hoop leeft bezit een positieve levenshouding en heeft vertrouwen in goede en liefdevolle krachten. Het hebben van hoop inspireert, motiveert en zet aan tot actie en brengt mogelijk ook de ander in beweging.

Hoop is een existentiële bron van de mens en daarom is het vanzelfsprekend dat er in de filosofie, religie, kunst, literatuur en in gedichten veel te vinden is over het fenomeen ‘hoop’.

De filosoof Ernst Bloch (1885-1977) beschrijft hoop als een houding. ‘Je moet willen durven hopen’, meent hij.

Priester Henri Nouwen ( 1932-1996) schreef het gedicht  ‘Zolang er hoop is’. Vooral de eerste regels zijn beroemd geworden.

 ‘Hopen is toch blijven leven in de vertwijfeling, en toch blijven zingen in het duister’

En de Vlaming Stefan Hertmans schreef de prachtige zin ‘Laat je mobiliseren door de hoop’ als hij schrijft over de verschrikkingen van de eerste wereldoorlog.

Filosofie, godsdienst en literatuur geven ons hoop. Maar we worden dagelijks in talkshows, kranten en sociale media met veel onheilspellende meningen geconfronteerd over oorlog, klimaatcrisis, de toekomst voor de jeugd, migratie en allerlei andere zaken. De genoemde onderwerpen hebben ook veel problematische kanten. Dat klopt. Onheilspellend nieuws trekt veel aandacht maar genereert ook angst. Angst is een slechte raadgever, angst verlamt en ‘rechtvaardigt’ je om te schuilen. In de bijeenkomsten van Zin op Zondag is geen plaats voor sprekers die angst zaaien. Er is wel plaats voor hoopgevers. En gelukkig zijn er inspirerende hoopgevers bereid gevonden om een bijdrage te leveren. Hoop biedt koers, inspireert en motiveert ons om positief vooruit te blijven kijken in een onrustige wereld.  En natuurlijk is er muziek die aansluit bij de hoopgevers. We hopen de angsten overhoop te gooien en onderuit te halen en ‘hoop’ tot een houding te verheffen.

Commissie Zin op Zondag

Dirk Meijer, voorzitter , dirkbinnemeijer@gmail.com

06.27243899