Diversiteit en verbinding nu -Manuela Kalsky

11 januari 2024

20.00 uur

Het levensbeschouwelijke landschap van Nederland is divers geworden: religie(s), spiritualiteit, en atheïstische levensvisies bestaan naast elkaar. Dit stelt ons voor nieuwe uitdagingen en vragen. Hoe moeten we omgaan met al die verschillen? Hoe voorkom je polarisatie en vind je sociale cohesie? 

Manuela Kalsky geeft in haar lezing een schetst van dit landschap en antwoorden op deze vragen. Zij put daarbij uit eigen onderzoek en voorbeelden die zij bij Nieuwwij.nl is tegengekomen. Nieuwwij.nl een multi-levensbeschouwelijk dialoogplatform dat onder het motto: verbind de verschillen! een bijdrage wil leveren aan een Nederland waarin alle burgers zich thuisvoelen. Behalve ontmoeting en elkaar leren kennen, is het leren denken in ‘en … en’ volgens haar een must. Maar: Hoe doe je dat? En welke rol speelt daarbij ‘compassie’? 

Manuela Kalsky is bijzonder hoogleraar op de Karen Armstrong Leerstoel voor Religie, Waarden en Maatschappelijke Transformaties aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht. Zij is oprichter van Nieuwwij.nl en was vele jaren speler in het Theologisch Elftal van Trouw.  


Plaats                  Grote  zaal van De Ontmoeting

Aanvang              Donderdagavond 20.00 uur; 

Kosten                 € 8,00 voor leden en begunstigers, overige bezoekers € 12
Deel dit artikel