Eenheidszondag

16 januari 2022

10.00 uur !!

Licht in het duister

Van 16 t/m 23 januari 2021 wordt wereldwijd de jaarlijkse Week van Gebed voor Eenheid gevierd. In Bennekom hebben we als traditie dat op de eerste zondag van die week, dit jaar dus op 16 januari, Eenheidszondag in de Brinkstraatkerk gevierd wordt. De Raad van Kerken Bennekom heeft pastores van de vier geloofsgemeenschappen die deel uit maken van de Raad gevraagd om deze viering voor te bereiden en vorm te geven. Zeer waarschijnlijk hebben we op de 16 e januari nog te maken met strenge coronaregels en dus is de kans groot dat de viering niet ‘live’ meebeleefd kan worden.

De dienst is in elk geval online te volgen of terug te zien via https://kerkdienstgemist.nl/stations/251 ; de aanvang is om 10.00 uur. Vier pastores zijn in de Brinkstraatkerk aanwezig; ds. Garbrich Baalbergen (Gereformeerde Kerk), pastor Roos van Doorn (Vrijzinnigen Bennekom), Pastor Ben Piepers (RK geloofsgemeenschap Maria Virgo Regina) en ds. Anne Verbaan (Hervormde Gemeente wijk Oost) hebben samen een dienst voorbereid, waarin we de oecumene kunnen ervaren. Daarbij hebben zij zich laten inspireren door het thema van 2022 van de Raad van Kerken Nederland ‘Licht in het duister’ .

De collecte is dit jaar bestemd voor de Stichting Mooi Leven Huis in Bennekom. Meer informatie zie: https://www.mooilevenhuisede.nl/ . Het Mooi Leven Huis heeft een ANBI-status. U kunt uw bijdrage rechtstreeks overmaken op rekeningnummer NL74 RABO 0310 5437 38 van de Stichting Mooi Leven Huis Ede te Bennekom onder vermelding van ‘Collecte Eenheidszondag Bennekom’.

De Raad van Kerken Bennekom kijkt uit naar een mooie beleving van de Eenheid, vooral nu we in deze bijzondere tijd zo duidelijke ervaren dat we elkaar hard nodig hebben.

Namens de Raad van Kerken Bennekom, Clasien Lever – de Vries


Aanmelden


Wegens de Covid-19 situatie is aanmelden verplicht voor fysieke bijeenkomsten.


Aanmelden is niet meer mogelijk.

Deel dit artikel