Filmkring

03 oktober 2023

 

 

 

 

 

 

Filmkring  2023-2024                                                                                                

Net als voorgaande jaren is er dit jaar weer een filmkring. 

Het filmgesprek na afloop is gebaseerd op een gespreksmethode die door Tjeu van de Berk is ontwikkeld. Het gaat er hierbij om vooral het kind in ons aan te spreken. Als volwassene hebben we goed geleerd om objectief en conceptueel naar een film te kijken en deze zo te bespreken. Tot op zekere hoogte zijn we ook redelijk goed in staat om onze subjectieve ervaring en daarmee samenhangend oordeel te delen. Wat stoot ons af, wat trekt ons aan.

Tussen die twee is er de verbeelding en verbazing. Lang niet altijd lukt het hierbij te komen, maar juist door met elkaar te delen wat we op ons op het meer subjectieve niveau raakt komen we soms ook beter bij de verbeelding. Elke maand weer een inspirerende zoektocht.

 

 

Als u van tevoren meer over een film te weten wilt komen, kunt u contact opnemen met :  Christ of  Ine Govaert 0318-419281/06-11533506

Maya Siepel               0318-415141/06-30709180

Tjeerd Jan Stomph     0318-419438     tjeerdjan.stomph@gmail.com

                                                                  

Deelnemers    maximaal 25

Tijd                  7 dinsdagavonden 19.30 – 22.00 uur

Data                 5 september,3 oktober, 28 november,2 januari, 6 februari,5 maart,16 april 

Kosten             € 50/70
Deel dit artikel