Gedichten stiltewandelingen

06 mei 2023
april 2023

Op deze plek

vraag ik je om je ogen te sluiten, voel of je stevig staat

open je hart en groet in stilte de bomen, de grond, de hemel, met alles wat is.

ervaar wat dit met je doet.

Keer nu aandachtig naar binnen en voel met geopend hart

met liefde voor je zelf dé energie van degene

die hun leven hebben gegeven voor vrijheid en een betere wereld

voor iedereen

Laten we weer in stilte gaan lopen aandachtig met geopend hart.

voel dan op enig moment jouw unieke plek in dit bos

Stanny

Hier na…………..Hiernamaals?

Als ik, nadat ik dood ben Nog ergens rond mag dolen

Laat het dan in dit bos zijn Met z’n rust, z’n kleur en geur

En mag ik dan in stilte ervaren Dat hier al anderen waren

Vele eeuwen geleden.

Zij betraden Dezelfde paden En met respect en ritueel

Lichtten zij de zoden, Begroeven hier hun doden

Als ik dan nadat ik dood ben Nog ergens rond mag dolen

Laat het dan in dit bos zijn.

Heleen Schoorl

Voel, kijk, ervaar

Ver achter de stilte is er een zien zonder ogen een horen zonder oren

een waarnemen zonder enig zintuig

Ja,  achter deze stilte, is het onwaarneembare dichtbij en ver weg,

nergens en overal. maar met de tong van de ziel te proeven.

Pas, als de ziel tot rust komt in de stem van de stilte,

weerspiegelt ze dag en nacht het AL,

is ze  als een verstild meer in een vallei.

Alleen de verstilde ziel kan de grondtoon horen,

die de ontelbare snaren van de harmonie der sferen bespeelt.

Marcel Messing

‘Wat is de natuur ongelooflijk, hè! ’zei kleine Draak.

‘Zeker,’ beaamde Grote Panda.

‘Maar wij zijn net zo goed een deel van de natuur als de boom of de spin, en net zo verbazingwekkend!’

Neem je de tijd om naar de wortels van je eigen lijden, je eigen pijn en verdriet te kijken en
die te begrijpen?
Ben je in staat tot mededogen met jezelf?
Zo niet, hoe kun je dan met begrip en compassie met anderen omgaan?
Thich Nhat Hanh
 
Onderstaande tekst van Baha’u’llah is voorgelezen door Rob Ahrari. Hij en zijn vrouw Sara
zijn aangesloten bij de Bahai beweging in Ede.
 
“Ga met alle mensen om in een geest van vriendelijkheid en kameraadschap… Een
aangename spraak is de magneet van ’s mensen hart. Ze is het brood van de geest, ze geeft
betekenis aan woorden. Zij is de bron van het licht van wijsheid en begrip.
Baha’u’llah “
 
Ik ben een oude man en ik heb een heleboel narigheden gekend, maar de meeste ervan zijn
nooit gebeurd.
Mark Twain
 
Bomen zijn gedichten die de aarde op de hemel schrijft. We vellen ze en maken er papier
van opdat wij onze leegte kunnen vastleggen.
Kahlil Gibran
 
 
 
Maak je hart tot spiegel,
schoon, zuiver en rein.
De weerkaatsing zal waarheid heten,
de weerkaatsing zal waarheid zijn.
Geen schroom of schande of
schaamtegevoel
zal tussen jou en de spiegel staan.
Zo’n beeld kan pijn doen,
kwetsend zijn.
Kun jij zo’n spiegel aan?
Rumi
 
 

De golven zijn de dagen de dagen van het jaar

Het lijkt of zij vertellen hoe het ons vergaat

 

Maar de onderstroom die niemand ziet

Bepaalt de richting op elk gebied

Stef Bos

 

Hoe ouder je wordt hoe meer je beseft dat de

dingen in het leven die niets kosten het meest waardevol zijn.

 

Gedachtenspinsel:

Als wij de bomen konden horen praten, is er dan wel een stiltewandeling?

 

Ik ben niet ik  Ik ben degene die aan mijn zijde gaat

zonder dat ik hem zie, die ik, soms, bezoek

en die ik, soms, vergeet die kalm zwijgt wanneer ik spreek,

die zachtmoedig vergeeft wanneer ik haat,

die gaat waar ik niet kom,  ik ben die naast mij in mij is.

Juan Ramon Jimenez

 

           “Zoals de bij de bloem bezoekt,                                  

            de nectar opzuigt en weer weggaat,

            de kleur en geur ervan intact laat:

            Zo zou de mens door het leven moeten gaan.”

 

Een nieuw begin

Lopend over zonnige vredige paadjes

langs grove den en ontluikend lijsterbesblad

Een ongelooflijke stille, serene wandeling

In onze chaotische wereld.

 

Oranje en blauwe stippen op bomen

vertellen hun eigen verhaal,

over leven en dood

In onze gemaakte wereld.                

 

Het bos omarmt mij

In een bad van Zonne energie

Laat mij huilen en

lachen bij een dode boom

de schoonheid van de natuur

in al zijn eenvoud.

 

De natuur laat mij ervaren,

door te zien, te horen en te voelen

dat mijn emoties er mogen zijn

zij behoren bij mij.

 

 

 

Stanny

 

Februari 2022

Wijsheid

De volmaakte weg is niet moeilijk

voor hen die geen voorkeur koesteren.

Wanneer liefde en haat beide afwezig zijn
wordt alles helder en ontmaskerd.

Maar zodra je het geringste onderscheid maakt
wijken hemel en aarde oneindig ver uiteen.

 

Wil je waarheid aanschouwen
wees dan nergens voor of tegen.

Ontwerpen wat je leuk vindt en wat je niet leuk vindt
is de ziekte van de geest.

Wanneer de diepe betekenis de dingen je ontgaat
is je gemoedrust vruchteloos verstoord.

 

De weg is volkomen als oneindige ruimte

waar niets ontbreekt en niets overbodig is.

Werkelijk, omdat wij steeds weer het een aanvaarden

en het andere afwijzen,

ontgaat ons de ware aard der dingen.

 

Hsin Hsin Ming

 

 

Envelop gedicht

Stel je voor dat er geen landen zijn                      
Het is niet moeilijk om te doen
Niets om voor te doden of voor te sterven
En ook geen religie
Stel je voor dat alle mensen
dan in vrede leven!

 

Augustus 2021

 

Dat wat je moe maakt Is niet de tijd

Die ons inhaalt

Maar wij  Die hem proberen bij te houden.

Wanneer je praat, herhaal je alleen wat je al weet

maar als je luistert zou je iets nieuws kunnen leren

Wees niet bang voor de schaduw,

hij wijst alleen de richting van het licht aan.

 

 

Open je armen Voor alles wat komt

Open voor alles  De stilte die woont

In het oog van de storm

 

Hoe minder je vasthoudt Aan wat is verloren

Hoe groter de ruimte Voor alles wat komt

 Stef Bos

 

Stiltewandeling april 2021

Hoor de stilte in het ritselen van de blaadjes in het ruisen van de wind zie de stilte in het ontluiken van het prille lente groen

Keer aandachtig naar binnen en voel met geopend hart met liefde voor al wat is hoe heel je lichaam wordt opgenomen in het Universum  in de innerlijke stilte van dit moment.

Laten we in stilte gaan lopen heel bewust met geopend hart voel dan op jouw moment in het hier en nu in alle stilte jouw unieke plek in dit bos  Stanny

 

Alleen als je innerlijk stil bent, heb je toegang tot het rijk van de stilte. Denken is een stadium in de evolutie van het leven. Als mensen stil worden, laten ze het denken achter zich. Er is een extra dimensie van weten, bewustzijn in de stilte die het denken te boven gaat en is er een einde gekomen aan je binnen praatjes en wordt de waarheid onthuld!

 

Het geluid van de stilte…….
Van iets naar niets 
Van iemand naar niemand
Het geluid van
De stilte…
Wanneer ik stil BEN
Hoor ik zacht
Vanuit het niets
Een luid gefluister
Wat opwelt vanuit mijn innerlijk
En zich tot mij richt
Hoe stiller ik kan ZIJN
Hoe luider ik de stem kan waarnemen
Die geen ander mens ooit zal horen
Maar MIJ de weg wijst
Naar mezelf
Naar mij
Alleen
………
Dan ben ik verbonden
Met niets met alles
Ik “ben”
ALL-EEN

 

Het vogelgefluit roept: eruit, eruit de kop in de zon  naar hoe het begon   als baby puur; toen kwam het zuur maar ook het zoet en dat deed goed mijn levensproces was een wijze les, niet uit te leggen wat ik zeggen kan Hier Sta Ik Dan!

Ineke Hamstra

 

Een dag in april

Lopend in het Bennekoms bos  in het licht van doorlatend lentegroen  begeleid door een kakofonie van vogelgeluiden  een bewust ZIJN, op een ander niveau.  Het heitje een ontmoetingsplaats voor zo velen  een troost gevende plek   liep hier als kind zo’n 60 jaar geleden; voel mij nu een gezegend mens heel gelukkig en geborgen.

Stanny

 

Stilte wandeling 27 maart 2021
 
 
Wandelen
alleen maar wandelen
Stap voor stap
elke oneffenheid nemen
Het pad wijst de weg
door weer en wind
door voorspoed en tegenspoed
door leven en dood
Wandelen
alleen maar wandelen
je levensweg
~~~~
Buitengewoon worden is eenvoudig
En dat is juist het mooie
Je hoeft er alleen wat moeite voor te doen
Maar gewoon “zijn” is echt buitengewoon!
~~~~
De lente komt
Ik ruik iets in de lucht
Een geur van verwachten
Of is het slechts een zucht
Enkel in mijn gedachten
Maar nee, ik zie toch de bomen
Ze dragen al een waas
Zou de lente dan toch komen
Of weer verjaagt, helaas
Maar ik zie toch knoppen
De gele narcissen gaan open
Nee nu kan het niet meer stoppen
De winter is afgelopen.

 

Droom en leef je eigen droom  voor de verbinding met alles wat er is,  en ooit zal zijn

 

Oktober 2020

Kringloop van het leven

 

Herfst, een bont palet van bladeren

afstekend tegen de blauwe hemel,

begeleiden mij als wolken voortdrijvend op de wind

in een gestaag ritme van komen en gaan.

 

De natuur laat los

wat niet meer nodig is

trekt zich terug naar binnen

verstilling in al zijn eenvoud.

kringloop van leven en dood

 

Vol dankbaarheid voel ik

bewust van mijzelf

de kringloop van het leven.

 

Stanny

Wat mij het meest verbaast bij de mens, is dat hij zijn gezondheid opoffert om veel geld te verdienen en vervolgens dat geld weer uitgeeft om zijn gezondheid terug te krijgen. Door altijd maar met de toekomst bezig te zijn, beleeft hij het heden niet. Hij leeft dus noch in het heden, noch in de toekomst. Hij leeft alsof hij nooit zal moeten sterven en sterft alsof hij nooit geleefd had.

Daila Lama

 

Herfst

Liedjes van de herfst zijn altijd somber

zijn gemaakt van oker en van omber

Toch ken ik septembers met een gouden glans

Toch zijn er novembers met een toverdans

De zon heeft vaak in december mij al zo vaak verrukt

en dikwijls heb ik rozen uit de sneeuw geplukt.

En daarom schrijf ik dit kleine lied

Niet wachtend op de lente want dan komt ze niet.

Toon Hermans

 

 

Mee geef tekst.

Er zijn maar twee dagen in het jaar waarop men helemaal niets kan doen.

De ene is gisteren, de andere is morgen.

Dit betekent dat vandaag de juiste dag is om lief te hebben, te geloven, en in de eerste plaats te leven.

Daila Lama

 

 

Juli 2020

Als er stilte is, die rust in de geest die niet door iets is teweeggebracht, zullen we in die rust een ongewone activiteit zien, een ongewoon handelen, dat een door denken onrustig geworden geest nooit kan kennen.

In dat stil zijn wordt niets onder woorden gebracht, is geen enkel idee, is geen herinnering. Die stilte is een toestand van scheppende kracht, die alleen ervaren kan worden als er volledig inzicht is in het hele proces van het ‘ik’.

Als dat ontbreekt, heeft de stilte geen enkele betekenis. Alleen in die stilte, die geen resultaat is, ontdek je het eeuwige, dat buiten de tijd staat.

Krishnamurti

Uit:  Over de waarden van het leven

De noten komen vanzelf
Een meeslepende melodie
een octaaf hoger en soms wat snel
Tonen die niemand voorziet.

Ee droevige toon
Gevolgd door een zware noot
De melodie krabbelt langzaam op
Tot een sprankelende vertoon

Het geluid neemt toe
Het neemt over, je hart en huid
Je kunt niets anders meer
dan bewegen op de golven van het geluid

Alleen door los te laten
En jezelf over te geven
Aan de ontluiking van de muziek
Dans je de dans van het leven

Misschien

Misschien zijn wij gisteren langs elkaar gegaan
maar vandaag zullen wij elkaar ontmoeten.
Misschien waren wij gisteren bang voor elkaar
maar vandaag zullen wij elkaar zeker troosten.
Misschien heb ik gisteren een fout begaan
maar vandaag zal ik hem herstellen.
Misschien heb ik je gisteren dronken ontweken
maar vandaag zal ik je zeker omhelzen.
Misschien heb ik gisteren een vogel geschoten
maar vandaag zal hij zeker herrijzen.
Misschien heb ik gisteren een liefde verslapen
maar vandaag zal ik zeker ontwaken.

H.J. Oolbekkink

 

De mooiste dingen in het leven                                   
kun je niet zien of aanraken.
Ze worden gevoeld met het hart.

‘Het is onmogelijk’, zei trots.
‘Het is riskant’, zei ervaring.
‘Het is zinloos’, zei rede.
‘Probeer het’, fluisterde het hart.

 

Juni 2020

 

Het pad van ontwaken

Als je bewust wandelt in stilte, op eigen tempo

in je eigen energie

gaan je ogen open voor de wonderen en voor het lijden om ons heen.

Wees je bewust van het pad waar je op loopt, van elk pad.

Voel hoe elke oneffenheid op het pad je voeten masseren.

Hoe bewuster je loopt, hoe meer je voelt dat elk pad goed voor jouw is.

Stel je open, en je zult geraakt worden door elke oneffenheid op je pad,

maar ook door de zorgen en angsten in je zelf,

als gevolg van jouw liefde voor al wat leeft.

Als je bewust wandelt in stilte is elke ervaring in- en buiten je om

een moment van ontwaken. Een moment van ZIJN.

Nguyen Anh-Huong&ThichNhatHanh

Bewerkt door Stanny

 

 

Kleine gave dingen

Treffend is de mogelijkheid

het denken in de dagelijkse omstandigheid

half bewolkt of schijnt de zon

waar ik de aandacht op richten kon.

 

Treffend is de mogelijkheid

het aanvaarden van de goedheid

het diepe besef om te waarderen

plezier en verlangen te intensiveren.

 

Treffend is de mogelijkheid

het vinden van oprechte positiviteit

voor, tijdens en na het genot behalen

drie momenten om van te stralen.

Het geheim valt niet te bewaren

geschenken om te ervaren

het tellen van je zegeningen

dagelijks gevonden in kleine gave dingen.

Mark Verheen

 

“Het is een grote zegening om zo’n groot gaaf bos in je achtertuin te hebben”

Sander

 

 

Het kennen van de weg

Voor het kennen van de Weg, Moeten we gewoon op Weg.

Je ding doen, Liefst met plezier,

(dat hoeft niet dáar, Je kan het ook Hier)

Heel simpel op de Poeh – Manier.

Maar ga niet Zoeken naar de Weg,

Want je zal zien, dan is hij weg!

 

Ik ben ik  En jij bent jij,

Dat weten we allebei;

Maar als je nu de dingen doet, De dingen die jij kan,

Dan vind je heus de Weg vanzelf,

En de Weg komt achter je an!

Uit de Tao van PoeH

 

Meegeef tekst

Als je iedere gedachte tot het eind toe volgt, zal je merken dat er aan het einde een stilte is. Vanaf dat punt is er sprake van transformatie. Het denken dat uit die stilte voortkomt heeft niet langer begeerte als drijfveer, het komt voort uit een toestand die niet belemmerd wordt door herinnering. Maar als een gedachte die uit die stilte ontstaat niet wordt voltooid, laat ook die weer resten achter. Dan is er geen sprake van transformatie en zit de geest weer gevangen in een bewustzijn dat herinnering is, verstrikt in het verleden. Elke gedachte en de daar weer uit voortvloeiende gedachte is het verleden – iets wat geen realiteit bezit.

Krishnamurti

 

Voorgaande wandelingen

 

Vrijheid

Neem de vrijheid om weg te vliegen naar een
eiland waar het zuiver is en stil.

Neem de vrijheid, elke vrijheid…..
Ook de vrijheid om thuis te blijven als je dat wil.

Neem de vrijheid om toe te geven aan elke
excentrieke modieuze gril.
neem de vrijheid, elke vrijheid…..
ook de vrijheid om gewoon te doen
als je dat wil.

Neem de vrijheid om je hart te luchten.

Schreeuw of vloek, krijs en snik
stampvoet, gil.

Neem de vrijheid, elke vrijheid…..
Ook de vrijheid om te zwijgen
als je dat wil.

Volg je verlangen onbevangen
ongehinderd door wat men zegt.

Doe wat je voelt als echt.

Neem de vrijheid om je los te rukken
van vriend, vriendin, man of vrouw,
maakt geen verschil.

Neem de vrijheid, elke vrijheid…

Ook de vrijheid om je te binden
als je dat wil.

 

Als ik mijn ogen sluit

Als ik mijn ogen sluit
luister ik naar ieder geluid
muziek komt diep bij me binnen
mooie klanken, prachtige zinnen
de tijd staat even stil
ik denk aan wat ik wil

Als ik mijn ogen sluit
trek ik er in gedachten op uit
naar het moois wat ik heb ervaren
herinneringen die ik mocht bewaren
lieve mensen die ik kan waarderen
ik kan het bijzondere visualiseren

Als ik mijn ogen sluit
neem ik een positief besluit
denkend aan waar ik naar verlang
hoe ga ik er mee aan de gang
hoe benut ik mijn innerlijke kracht
en geef ik waar de wereld op wacht

Als ik mijn ogen sluit
kom ik bij mijn kracht uit
bij mooie momenten in mijn leven
verlangens die me energie geven
bij alles wat me zo liefdevol raakt
en het leven zo prachtig maakt

Als ik mijn ogen sluit

 Mark Verhees

Het moment

Pak voor jezelf een mooi moment van rust
en geniet van wie je in gedachten kust
en gooi vooral je armen heel wijd open
ontvang de vriend die aan komt lopen

Wens zomaar iemand een fijne dag
neem de tijd voor je mooiste lach
of juich even keihard voor elkaar
geef dat schouderklopje, een mooi gebaar

Wees even zo speels als een vrolijk kind
geniet van de fantasie waarmee je begint
trek in het openbaar wat gekke bekken
wat kan jou je omgeving nou verrekken

Wees voor je angsten niet beducht
kijk gewoon lekker hoopvol in de lucht
de zon schijnt zo heerlijk op je gezicht
of je bedenkt dit gewoon met je ogen dicht

Wees verheugd over je meest memorabele ervaring
visualiseer dit nogmaals als een nieuwe openbaring
oh er is nog zo veel gaafs wat mogelijk gaat komen
denk ruim, verlang en geniet van je dromen

Het leven is zoals je er zelf naar kijkt
met positiviteit het mooiste punt bereikt
wees vrolijk en voel je in je element
nu is wat je krijgt, nu is jouw moment.

Mark Verhees

 

Alles is niet wat het lijkt

Als vogels fluiten, hoor ik de stilte. In de stilte, het geluid van een auto.

Mijn perspectief verandert, als schimmels op dood hout.

Niets is zoals het is.

Het gevoel van samensmelting van kleur en duisternis.

Voedende schoonheid van meereizende mieren.

Mijn vooroordelen vervliegen, zoals groen blad om fel rood.

En al die kleuren om je heen, schreeuwen het uit!

Zij samen vormen het stralend wit

 

 

Schoonheid

Ware schoonheid zit in kleine alledaagse dingen.

En heeft alles te maken met wat het hart laat zingen.

Ware schoonheid zit in de lach van een kind.

Of in een stevige knuffel van die ene goede vriend.

Ware schoonheid zit in de natuur om je heen.

Planten, bomen en bloemen,je voelt je nooit alleen.

 

Ware schoonheid zit in vrijgevigheid van mensen.

Een kleine bijdrage aan het uitkomen van wensen.

Ware schoonheid zit in de wereld van de dieren.

Zij die er alles voor over hebben om mensen te plezieren.

Ware schoonheid zit in zoveel dingen rondom jou.

Opzichtig of onopvallend,als je er maar op letten zou.

 

Ware schoonheid zit in het binnenste van je hart.

Niet zichtbaar voor het oog maar voelbaar, niet verward.

Ware schoonheid zit in het liefde geven.

Want liefde is wat een hart laat leven.

Thich Nhat Hanh

 

Hoe diep je ook het bos ingaat,

Je hoort een vliegtuig of een trein.

Dan weet je ook wat het betekent,

dat het nooit meer stil zal zijn.

Stilte die je al verbreekt

door er iets van te zeggen.

 

Freek de JongeDeel dit artikel