24 mei Irene Hörst

24 mei 2020

 

 

Klik op: Viering

Viering 24-05-20 in de Ontmoeting

Thema: Verbinding met jezelf, met elkaar, met de natuur en met de Eeuwige

Muziek

Mededelingen door bestuur   Margriet

Dag en welkom bij het online filmpje van zondag 24 mei, vanuit de Ontmoeting in Bennekom.

Vandaag zal Irene Hörst voorgaan en het thema van vandaag: verbinding met jezelf, met elkaar, met de natuur en met de Eeuwige, is gebaseerd op het Laudate Si.

Aanleiding is de encycliek die paus Franciscus enkele jaren terug uitbracht.

Daarin roept hij ‘alle mensen van goede wil’ op om zorg te dragen voor de schepping en voor de armen.

Op basis hiervan is een interkerkelijk initiatief ontstaan om specifiek in deze week, het Laudate Si, vertrekpunt van vieren en -verbinden- te laten zijn.

De muziek en techniek worden verzorgd door Rien den Arend, de kaars wordt aangestoken door Stanny, en Wilma en ik, Margriet, zullen twee liedjes zingen.

Volgende week is het Pinksteren en komen we weer in de lucht.

We hopen u daar te treffen in een viering met Roos van Doorn, waarvoor jullie nog intenties doorkunnen geven voor het Pinkstervuur

De bloemen van vandaag gaan naar Pieter en Leneke Koomans, met een heel hartelijke groet van ons allemaal !!

Ik wens jullie allemaal: het goede !!

Kaars aansteken

Als je nergens voor openstaat, houd dan ook je mond dicht

Openingslied: “altijd Aanwezige”

Altijd Aanwezige cirkel en kern van mijn leven

Jij trekt aan en omhult.

Ruimte van liefde nodig mij uit om binnen te gaan.

Irene : Laudate si

Liefdevolle God,

Schepper van hemel en aarde en alles wat is,

U heeft ons gemaakt naar uw evenbeeld

en ons de opdracht gegeven zorg te dragen voor uw schepping,

ons gemeenschappelijk huis.

U heeft ons gezegend door de zon, water en land van overvloed te geven,

zodat allen gevoed kunnen worden.

Open onze geest en raak ons hart,

dat wij zorg mogen dragen voor de gaven van uw schepping.

Help ons te beseffen dat ons gemeenschappelijk huis

niet alleen ons toebehoort maar alle toekomstige generaties,

en dat het onze verantwoordelijkheid is haar te behoeden.

Mogen wij elk mens helpen om genoeg eten en middelen te vinden om te leven.

Wees aanwezig bij hen die in nood verkeren in deze moeilijke tijd,

vooral de armsten en hen die het grootste risico lopen

achtergelaten en vergeten te worden

Vorm onze gevoelens van angst, zorg en eenzaamheid om tot hoop,

zodat wij diep van binnen een waarachtige ommekeer ervaren.

Sta ons bij wanneer wij wegen zoeken om anderen op creatieve manieren nabij te zijn,

wanneer wij hen bijstaan bij de gevolgen van deze mondiale pandemie.

Geef ons de moed om open staan voor de veranderingen die nodig zijn

op weg naar een wereld die ruimte tot leven biedt aan allen.

Mogen wij sterker dan ooit beseffen

dat wij met alles en allen verbonden zijn,

mogen wij ons laten raken en in beweging komen

door de schreeuw van de aarde en de schreeuw van de armen.

We bidden dit door Christus, onze Heer.

Amen

Sjema

Hoor Israël, de Eeuwige is onze God,

de Eeuwige is Één

Overdenking

Muziek

Slotlied

Laat ons maar van liefde, zingen,

Laat ons maar de dood weerstaan,

laat ons maar elkaar omringen

met de moed om door te gaan

Zegen

Moge het goede dat we elkaar wensen ,worden wat het hoort te zijn: een zegening

En daarom laat ons van de liefde blijven zingen

Laat de liefde ons tegemoet komen als een warme omhelzing

Laat de liefde klinken als een deuntje om mee op te staan

Laat het de gordijnen van je hart wijd openschuiven

laat het de blik op de wereld ondanks alles mild houden

Laat het je toewenden naar het mooie en het positieve  

Laat het je onbevangen maken voor het onverwachte

Laat het je de adem geven die je nodig hebt voor onderweg

En als je nergens voor openstaat, houd dan je mondDeel dit artikel