Leeskring Thomas-evangelie

04 oktober 2023

In 325 tijdens het Concilie van Nicea werd de eerste geloofsbelijdenis vastgesteld. Het bewaren van eenheid in het Roomse Rijk was voor de keizer een belangrijke doelstelling. Later in dezelfde eeuw (376) legde Athanasius van Alexandrië vast welke boeken in de Bijbel konden worden opgenomen omdat ze volgens hem door God geïnspireerd waren. Dertig jaar later zou de Bijbelse canon in Carthago definitief worden. De boeken die buiten de boot vielen werden als ketters bestempeld en vanaf dat moment verboden. Zo ook het evangelie van Thomas.

Pas in 1945 zijn deze boeken in een kruik bij Nag Hammadi in Egypte teruggevonden. In dit evangelie wordt geen verhaal over het leven van Jezus verteld maar het bevat alleen 114 uitspraken van Jezus. Van het Thomasevangelie wordt gezegd dat het een zorgvuldig opgebouwd handboek is voor spirituele en psychologische groei. Het past in de gnostische traditie dwz het wordt ervaren met de kennis van het hart.

In de boeken die wij lezen geeft de schrijver zijn interpretatie en uitleg aan de logions van Thomas. Wij lezen een logion met uitleg gezamenlijk en na een stilte wisselen we onze ervaring uit. De deelnemers aan de Thomas groep kunnen zelf relevante geschriften of vergelijkbare teksten uit bijvoorbeeld de Bijbel inbrengen die voor hen van belang zijn.

In september gaan we verder met het boek van Bram Moerland, ‘Het evangelie van Thomas’, met als ondertitel’ Het weten van een ongelovige’ (ISBN 978 90 202 1077 4). Hoewel we dus al onderweg zijn in het boek hoeft dat geen enkel beletsel te zijn voor wie zou willen aanhaken. De uitspraken zijn elk voor zich al zeer betekenisvol en naar hun plaats in het boek zal vaak worden verwezen.


Voor een goed groepsgesprek is een maximum van 15 deelnemers gesteld. Zijn er meer aanmeldingen dan kan overwogen worden een 2e groep te starten. Voor een eventuele tweede groep zullen ook (andere) woensdagochtenden beschikbaar zijn.

Tijd 10:00 – 12:00 uur

Data de eerste woensdagen van de maand 4/10, 1/11, 6/12, 3/1, 7/2, 6/3, 3/4, 1/5.

Kosten         € 20/40

Deel dit artikel