Zin op Zondag Lucette van den Berg vertelt en zingt over verzoening vanuit Joods perspectief

18 september 2022

10.30 uur

Verteller en zangeres Lucette van den Berg belicht op deze zondagochtend september het begrip verzoening vanuit joods perspectief. Zij gaat in op de joodse tradities bij verzoenen. Het jodendom kent twee verschillende manieren van verzoening: de verzoening tussen mens en medemens en tussen mens en G-d. Verzoening is in het jodendom vooral een kwestie van doen, en komt het dus aan op handelen.

Lucette van den Berg vertelt verhalen en zingt over verzoening, ook over haar eigen ervaringen: In haar leven heeft ze prachtige vrouwen leren kennen, die haar aspecten van het jodendom hebben bijgebracht, zoals verhalen vertellen, koken voor joodse feestdagen en vooral liefde en vergeving of verzoening. Met  verhalen en liederen wil Lucette van den Berg delen hoe deze vrouwen haar geleerd hebben lief te hebben, te vergeven en te delen.

De Grote Verzoendag is de heiligste dag van het joodse jaar. Bij deze feestdag met de naam Jom Kippoer gaat het om reiniging van zonden en verzoening met elkaar. Joden vragen dan aan God vergiffenis voor de fouten die zij hebben gemaakt. Die dag is het verboden te eten en te drinken en lopen ze niet op leren schoenen. Mannen en vrouwen raken elkaar niet aan. En het is verboden om zich te wassen. Gelovigen zijn een groot deel van de dag in de synagoge voor gebeden. Het feest is plechtig, maar niet somber.

Lucette van den Berg heeft een uitzonderlijke warme en expressieve stem met geheel eigen geluid. Haar unieke repertoire omvat werk van bekende componisten, maar ook jiddische composities van haar eigen hand. Zo is op Spotify haar laatste album La Serena (2022) te horen, opgenomen met gitarist  Annedee Jaeger, onder de naam Duo La Serena. Voor meer informatie over Lucette zie:  lucettevandenberg.nl Deel dit artikel