Nieuws uit de regio

23 augustus 2021

Agenda Renkum

– Zondagsdiensten en collectes

19 sep Elske de Lange;Hulp aan ex-gedetineerden (www.exodus.nl) NL 68 INGB 0004 3244 14

26 sep Roos Kwakernaak, Henk & Margreet Spijker Thema: Muziek en Poëzie ;Oogzorg wereldwijd (eyecarefoundation.nl) NL 14 ABNA 0543 4445 54

3 okt Annemarieke v. de Woude ; Egidiusbeweging NL 43 INGB 00067119 37


Wageningen https://www.arboretumkerk.nl/

Meditatieve viering 19 september

Het thema van de Meditatieve viering op 19 september is: ‘Moed, gaan als je geroepen wordt.’

In deze viering zullen we stilstaan bij moed, in de zin van gehoor geven aan je bestemming. Wat vraagt moed van je? Waartoe word je echt geroepen? En durf je daar gehoor te geven of kiezen we liever voor de veiligheid van wat ons vertrouwd is?  Wat steunt ons bij het maken van onze keuzes?

Een moment van stilte en mooie bijpassende liederen zullen het geheel omlijsten.

De viering is voorbereid door Annet Kapteijn en Annet de Jong met medewerking van Has van Dooren en Dineke van Zwieten. Op de website van de Arboretumkerk zal de viering via de stream te beluisteren zijn.


Beste leden, begunstigers en belangstellenden voor activiteiten in “De Vlam Rhenen”

Graag herinneren we u aan de volgende twee activiteiten die zondag 19 september in ons gebouw plaatsvinden. We nodigen u uit wel vragen we u om uw komst even aan te willen melden via info@vrijzinnigenrhenen.nl

Zondag 19 september 2021, aanvang 10:30 uur

Niet naar boven, maar om je heen kijken; Emmanuel Levinas over zinvol leven en moeilijke vrijheid

Lezing door: Laurens ten Kate

In 2020 is de wereld tot stilstand gekomen. We vierden 75 jaar bevrijding, maar we stuitten op de grenzen van het moderne vrijheidsideaal. Vrijheid is iets anders dan ‘jezelf kunnen zijn’, ontdekten we, en we voelden ons afhankelijker dan ooit. Het denken van de bekende Frans-Joodse filosoof Levinas (1906-1995) biedt ons een schat aan ideeën en inspiratie om anders over vrijheid te denken. In deze lezing neemt Laurens ten Kate u mee in zijn werk, en staat hij stil bij een beroemd essay van Levinas: ‘Moeilijke vrijheid’. Wat zou er gebeuren als we niet langer zelf ons vrijheid bevechten, maar de ander ons vrijheid schenkt? Is dat nog vrijheid? Ten Kate laat zien hoe Levinas knaagt aan de peilers van het neoliberale denken en aan het geloof in de vrije markt. Daartoe komt hij met een heel nieuwe kijk op religiositeit, die de relatie met de andere mens centraal stelt. Niet de onderwerping aan God, maar het geraakt worden door de medemens is volgens Ten Kate de kern van jodendom, christendom en islam. Daarin raken deze religieuze tradities aan het humanisme.

Opgeven is vanwege de corona situatie noodzakelijk.

Dit kan via info@vrijzinnigenrhenen.nl

Bijdrage in de kosten Є9,00 / €6,00 leden en begunstigers

Zondag 19 september, aanvang 12:30 uur

Opening expositie in De Vlam: Acrylgietingen van Maria van Os

Opgeven is vanwege de corona situatie noodzakelijk. Dit kan via info@vrijzinnigenrhenen.nl

De tentoonstelling is te zien tot december 2021. De werken zijn te zien gedurende de openingstijden van gebouw De Vlam.


Veenendaal , het Venster

Onze zondagse bijeenkomsten en vieringen aanvang 10.00 uur

https://mailchi.mp/78a5503fcdec/wat-kan-een-religieuze-zoeker-met-waarheid?e=ffbe185480 Nieuwsbrief

Voor de zondagen van september staat op de agenda:
19 Hans Legrand, 26 Bert Cozijnsen

Oud-Hellendoorner Henk Harmsen (1958) maakte het laatste anderhalf jaar  15 digitale ontmoetingen in Coronatijd van elk een half uur voor Het Venster in Veenendaal. In de laatste aflevering, getiteld  ’t Is doan, gaat hij in gedachten terug naar het dorp waar hij de eerste 20 jaar van zijn leven heeft gewoond.  Hij staat stil bij de dood van Anne van der Meiden, vertelt over het Helders (de taalvariant van het Nedersaksisch dat in Hellendoorn wordt gesproken), verklaart op een bijzonder manier zijn liefde voor zijn oude woonplaats, gaat dieper in op  Aait vedan (steeds maar door), vertaalt en passant de eerste 5 verzen van de Bijbel uit het Hebreeuws naar het Helders en zingt ook nog eens vier liedjes in zijn geliefde streektaal.  Alle teksten, muziek en opnames van deze aflevering zijn gemaakt door Henk.
Je kunt de aflevering vanaf nu vinden op  https://youtu.be/RHuRDF7Ewkk Voor meer programma’s, liedjes en verhalen kun je terecht op  https://www.x-liedjes.nl
Onmeunig völle wille (heel veel plezier)!

Lieve mensen,
‘Wie is er bang voor de dood?’ is een klein boekje, uit 2001 afkomstig van de in 2007 op 51 jarige leeftijd overleden filosofe Patricia de Martelaere. De tekst werd door haar als Titus Brandsma Lezing uitgesproken. Het boekje is helaas niet meer te verkrijgen in papieren vorm, maar wel gratis te downloaden op de site van de Titus Brandsma Stichting. https://www.titusbrandsmainstituut.nl/nl/publicaties/lezingen/ (kijk bij 2001).
Deze laatste aflevering in de serie ‘And the beat goes on’ gaat in zijn geheel over loslaten.  De boot die ons naar de overkant brengt, laten we los op het moment dat we de overkant hebben bereikt. We realiseren ons dat het middel niet het doel is. De boot is niet de oever: religie, kerk, god zijn niet het doel, maar middelen om het doel te bereiken. Ook weer loslaten. Zelfs van dat wat ons bevrijd heeft, ja, van de bevrijder zelf, zullen we ons uiteindelijk bevrijden. Loslaten. Klaar voor de allerlaatste reis? https://youtu.be/HDCBr-GM4XU

(afbeelding RvdL)

Pinksterviering met Mike Bais
 
” Deze zondag in het Venster is een esoterische wijze van het beleven van Pinksteren. Wat betekent Pinksteren voor de mysticus? Een woord dat we zullen gebruiken in de bijeenkomst is ‘Kenosis’ en betekent een ruimte maken voor de Heilige Geest (invloed).
De voorbereiding op Pinksteren of het ontvangen van de Geest is daarom ook een proces van leegmaken van onszelf. Wie vol is van zichzelf kan niet vol zijn voor de Geest. 
Graag neem ik jullie eerst mee in een meditatie met daarna een uitleg over de mystieke interpretatie achter
De link om deze virtuele viering te bekijken/beleven, is: https://youtu.be/517DBNkFvV4 

“Een huis van verhalen”. Je kunt dit programma beleven op  https://youtu.be/FVyuYazTfNk.
Over de weerslag van een langdurige lockdown op een kleine gemeenschap.

Hoe verhalen kunnen helpen bij de verwerking. Over dankbaarheid zonder iemand te danken. Waarom je de bas soms voluit moet zetten. Waarom de rok van Marylin Monroe beter is dan welke exegese dan ook.

Thema-Ontmoeting van zondag 11 april heeft als thema: LEVENSBOOM. 

De levensboom of boom des levens (Hebreeuws: עץ החיים; Etz haChayim) werd volgens de traditie in de Hebreeuwse Bijbel door God geplant in de Hof van Eden (het Paradijs), samen met de boom van de kennis van goed en kwaad. De vruchten van deze boom gaven eeuwig leven (onsterfelijkheid). Nadat Adam en Eva van de boom van de kennis van goed en kwaad hadden gegeten, werden zij verbannen uit de Hof van Eden om hen ervan te weerhouden om van de vruchten van de boom des levens te eten. 
Ook in andere godsdiensten en mythologieën zien we de Levensboom terug in verhalen die gaan over wijsheid en het mysterie van het leven. De link om deze Ontmoeting te bekijken en mee te beleven is: https://youtu.be/tnGUFFuHO9Y


And the beat goes on. Thema:  ademloos Liederen en nieuw-zinnige gedachten over opstanding. Een digitaal halfuurtje met Henk Harmsen

Het leven is een kringloop.  Er wordt gezaaid er wordt geoogst.  Er wort gestorven en er wordt opgestaan. Pasen was nog nooit zo dichtbij… https://youtu.be/f0yj1aYESQM
Witte zwanen, zwarte zwanen gaat over  geboren worden en sterven.  Witte zwanen, zwarte zwanen gaat over  de kringloop van het bestaan  en over de oneerlijkheid van het leven,  die weer geen oneerlijkheid is,  omdat het leven niet eerlijk of oneerlijk kan zijn.  Het leven is.  Soms moet wie achter is, voorgaan. Hoe oneerlijk dat ook lijkt.  Soms moeten we diegene loslaten  en laten doorgaan…
Een kinder-speelliedje
zoals het leven is: ademloos…

Over and the beat goes on: Lente (https://youtu.be/_wVf010KDR4) ,   Licht (https://youtu.be/yrqmPu6eqWc)   en   Liefde (https://youtu.be/fd5ttDOak8k) .  Op 23 januari 2021, met het ingaan van de avondklok, is Henk een nieuw drieluik begonnen, weer met de titel ‘And the beat goes on’. ( https://youtu.be/TY8TPqJs8UY).

Lunteren

Opnames van vieringen staan op https://www.youtube.com/channel/UCbsEnQBPR4WRT8tK5znZCbw

website https://www.vrijzinniglunteren.nl/ voor het laatste nieuws


KERKDIENST MET MARIEN VAN DEN BOOM in de woudkapel, Bilthoven
Uitzendingen zijn te volgen via http://kerkdienstgemist.nl/stations/2168-De-WoudkapelDeel dit artikel