Roos van Doorn Herdenking overledenen

26 november 2023

10.30 uur

We herdenken onze dierbaren en in het bijzonder diegenen in onze gemeenschap die afgelopen jaar zijn overleden. We doen dit samen met de familie en nabestaanden.

Muzikale begeleiding: Rien den Arend en cantorij

Extra collecte: Hospice Wageningen

Als u Hospice Wageningen wilt steunen kan dat door uw collectebijdrage over te maken op ons gironummer NL78INGB0000870161, ten name van Vrijzinnigen Bennekom o.v.v. collecte Hospice Wageningen

 Deel dit artikel