Roos van Doorn – Hoe mens te zijn?

01 oktober 2023

10.30 uur

Vandaag gaat het over ontkennen en erkennen hoe het gaat met mensen, dieren en planten op onze aarde. Wat gebeurt er als je dat binnen laat komen? Wat gebeurt als je je daarvoor afsluit?

We lezen het verhaal van een profeet uit de Bijbel die er echt geen zin meer in had: Jona . En we luisteren naar een interview van Joanna Macy, eco-filosoof en boeddhistische milieuactivist.

“Joanna Macy is een van de zeldzame stemmen in onze tijd die een profetisch geluid laten horen ten gunste van de armen, de stemlozen, de verschoppelingen, de jongeren, de slachtoffers van de ecologische teloorgang. Maar daar stopt ze niet. Zij geeft deze profetische stem ook door aan anderen, zij trekt ons naar buiten, zij nodigt ons uit om niet bang te zijn en niet in de ontkenning te gaan. Zij vuurt ons aan, bouwt onze moed op om onze eigen profetische stem te vinden en als kringen en gemeenschappen bij te dragen aan het helingswerk waar onze tijd en onze pijn om vraagt.” (Matthew Fox).

We onderzoeken hoe het is om mens te zijn in deze tijd.

Muzikale begeleiding: Rien den Arend

Extra collecte : https://www.yasap.nl/index.php/yasap-nederland

Als u deze collecte wilt steunen kan dat door uw collectebijdrage over te maken op ons gironummer NL78INGB0000870161, ten name van Vrijzinnigen Bennekom o.v.v. extra collecteDeel dit artikel