Roos van Doorn – Spelgroepviering

19 maart 2023

10.30 uur

De Spelgroep viering vindt plaats in de grote zaal van de Ontmoeting, die inmiddels omgetoverd is tot theater. Een Spelgroep viering is niet een viering zoals u gewend bent, maar een viering met theater, interactie en muziek met medewerking van Spelgroep leden. U bent van harte welkom om dit mee te beleven.

De Spelgroep viering is dit jaar gemaakt rondom het toneelstuk De nieuwe kleren van de keizer.

Muzikale begeleiding: Rien den Arend

Extra collecte voor De Spelgroep

Als u De Spelgroep wilt steunen kan dat door uw collectebijdrage over te maken op ons gironummer NL78INGB0000870161, ten name van Vrijzinnigen Bennekom o.v.v. collecte Spelgroep Bennekom.Deel dit artikel