Roos van Doorn

23 juni 2024

10.30 uur

Muzikale begeleiding: Bert Noordam

Extra collecte voor schoolondersteuning Oeganda :

www.lugacare.com

Als u deze collecte wilt steunen kan dat door uw collectebijdrage over te maken op ons gironummer NL78INGB0000870161, ten name van Vrijzinnigen Bennekom o.v.v. collecte Oeganda .Deel dit artikel