Stilteviering

27 oktober 2024

10.30 uur

Stilte is universeel.
Zij is van niemand en van ons allemaal.
Zij verbindt mensen met elkaar, ongeacht cultuur, religie of politieke overtuiging.Deel dit artikel