Teksten bij kaars aansteken

08 november 2023

Leef licht,

Reis licht,

Verspreid het licht,

Wees het Licht.

 

Lieve Ander,

Ik zie aan jou, aan hoe je lacht:
je denkt aan iets waar ik aan dacht,
maar dan zo, zoals jij,
zo’n beetje met je hoofd opzij.

Ik denk: ik wil niet anders zijn,
want dan was jij mijn ander niet
en dan zou ik je wijzen missen
naar dat wat nog geen ander ziet.

Lieve Ander, blijf maar anders,
want soms denk ik dat ik je ken,
dat we dromen van hetzelfde
en dat ik dan jouw ander ben.


Ivanka de Ruijter

 

Zuiver van hart

Zuiver van hart,
trekken we, lerend.
de wereld door en raken in
de ban van alles om ons heen.
Je bent steeds ergens naar
op zoek,
maar het ontgaat je
dat je dat wat je zoekt al bent.

Rumi

Ieder van ons kan iets doen om goed voor onze planeet te zorgen en haar te beschermen. We moeten zo leven dat er nog een toekomst mogelijk is voor onze kinderen en kleinkinderen. Ons eigen leven moet onze boodschap zijn.

Thich Nhat Hanh

 

Je kunt niet aan een volgend hoofdstuk van je leven beginnen

als je het vorige blijft herhalen

 

 

CREDO VOOR VREDE
• Ik ben schuldig aan oorlog, wanneer ik mijn Intelligentie gebruik ten nadele van anderen.
• Ik ben schuldig aan oorlog, wanneer ik willens en wetens de meningen van anderen verdraai.
• Ik ben schuldig aan oorlog, wanneer ik de rechten en eigendommen van anderen niet respecteer.
• Ik ben schuldig aan oorlog, wanneer ik begeer wat een ander eerlijk verworven heeft
• Ik ben schuldig aan oorlog, wanneer ik gebruikmaak van mijn hogere positie om de vooruitgang van anderen te belemmeren.
• Ik ben schuldig aan oorlog, wanneer ik mijzelf en de mijnen als bevoorrecht beschouw.
• Ik ben schuldig aan oorlog, wanneer ik meen dat mijn erfenis mij het recht geeft om met uitsluiting van anderen over de natuurlijke hulpbronnen te beschikken.
• Ik ben schuldig aan oorlog, wanneer ik denk dat anderen net zo moeten denken als ikzelf.
• Ik ben schuldig aan oorlog, wanneer ik meen dat beroemdheid, macht en rijkdom de enige maatstaven voor succes zijn.
• Ik ben schuldig aan oorlog, wanneer ik meen dat gedachten eerder door geweld dan door de rede beheerst moeten worden.
• Ik ben schuldig aan oorlog, wanneer Ik denk dat mijn idee van God door anderen gedeeld moet worden.
• Ik ben schuldig aan oorlog, wanneer ik denk dat iemand de kost moet verdienen op de plaats waar hij geboren is.
Sven Johansson

 

 

Dat moet

Mag je nog genieten van de volle zon, als niet zo heel veel verder mensen levens achterlieten huizen, scholen, pleinen, waar hun liefde ooit begon.

Mag je kijken naar je kind, dat op pad gaat naar het strand .Een bijbaan wacht op hem. Als jongens net zo oud, zich in dezelfde nacht vol overgaven storten in strijden voor hun land.

Mag je lachen om een koe , die huppelt, hapt naar frisse lucht als kilometers verder kinderen huppelen op hun reddeloze vlucht.

Mag je zingen over lente als mannen schreeuwen over haat mag je zoeken naar een kus als alles steen voor steen steeds kapotter gaat.

Mag je nog genieten of sla je de plank mis als al het mooie verderop juist ver te zoeken is Als midden in verdriet niets er nog toe doet……dan mag genieten niet….

Dan is het iets dat moet!!

Richard Kemper

 

 

Vervloek het duister niet, maar steek een kaars aan

Geland uit hoger hemelsferen
Zijn wij hier, om op aard’ te leren
Ons bewust te verbinden met  de wijsheidsbron.
Dan kunnen  wij in vrijheid vragen
Ons te helpen verbindend werk te dragen.
 

“Hoe heerlijk is het, dat niemand een minuut hoeft te wachten met te beginnen de wereld langzaam te doen veranderen!”

Anne Frank 

 

 
Advent: een tijd van verwachting.
De hoop dat het ánders kan….
 
Een citaat van Anne Frank:
 
“Het is een groot wonder, dat ik niet al mijn
verwachtingen heb opgegeven, want ze lijken
absurd en onuitvoerbaar.
Tóch houd ik ze vast, òndanks alles, omdat ik nog
steeds in de innerlijke goedheid van de mens
geloof.”
 
 
Wees gerust!
Op het diepste niveau kun je niet gekwetst worden
Je doet slechts ervaringen op
 
Mansukh Patel
 
 
 
Psalm 108
 
Opgestaan is mijn hart,
harp en fluit zijn ontwaakt.
Wij spelen de morgen wakker;
welkom dag van vandaag.
Wij gaan iets doen aan de wereld
ademend, zingenderwijze:
dat vijandschap verstomt
dat de wapenen zwijgen.
Van de Noordpool tot hier
en van hier tot de Zuidpool
kome een nieuwe tijd!
 
Huub Oosterhuis
150 psalmen vrij.
 
 

 

 

Uit het dagboek van Franz Kafka :
”’Niemand zingt zo zuiver als degenen die zich in de diepste hel bevinden.
Het is hun zingen, dat wij houden voor engelengezang”.
 
 
Je hoeft niet altijd
iets te doen.
Je mag er gewoon zijn
en dat is prima!
Susan Bögels
 
Oproep tot algehele mobilisatie:
 
In deze wereld van geweld
ontwapen ik mezelf.
Laat waar ik ben vrede zijn.
Zin om mee te doen?
We zijn met velen.
Dan vormen we een legioen
onder de vlag van zachte kracht
en volgen enkel de bevelen
ingegeven door de wijsheid van het hart.
Ja, we zijn naïef.
De brutalen hebben de wereld.
Wij hebben haar lief.
Wij delen, dansen, zoenen, zingen.
Noem ons gerust
een legioen van vreemdelingen,
dat alle vijanddenken ondermijnt.
De zachte krachten zullen winnen
aan het eind.
 
Hein Stufkens
 
 
Uit Thomas Merton, Thoughts in solitude:
‘Laat mij dan de gave van de stilte zoeken, en van armoede, en van eenzaamheid, waar alles wat ik aanraak verandert in gebed: waar de lucht mijn gebed is, de vogels mijn gebed zijn, de wind in de bomen mijn gebed is, want God is alles in allen’.

 

‘Behoed je hart meer dan alles wat je moet behoeden, want daar ontspringt de bron van het Leven’
 
Uit het Bijbelboek Spreuken
 
 
Hoe de wind waait in je leven,

kan je niet bepalen….

Maar hoe jij de zeilen zelf zet, wel

 

Het geluk zit in jezelf……..

Het kon zich niet beter verstoppen

 

Met hart en ziel aanwezig zijn

Zonder oordeel of veroordeel

Is een zuivere vorm van meditatie

 

van John Muir, grondlegger van de natuurparken :

De zon schijnt niet op ons maar in ons
De rivieren stromen niet langs, maar door ons
De bomen wiegen en de bloemen bloeien
in ons lichaam en onze ziel

En ieder lied van de vogel,
van de wind en de wilde storm,
van de rots uit de buik van de berg,
is ons eigen lied en zingt van liefde.

 

Drie schatten.

De wijze heeft drie schatten: eenvoud, geduld en mededogen. Eenvoud maakt alles licht, ontspannen en ongedwongen. Eenvoud is weten dat je nooit van huis bent weggegaan. Je bent al bij de bron. Je bent precies waar je wilt zijn en het is nooit anders geweest.

Met geduld kun je luisteren, leren begrijpen. Je gaat er ‘ja’ door zeggen. Door geduld ga je langzamer en kun je het moment ervaren zonder gejakker.

Mededogen is liefde. Het is de ultieme expressie. Het is alles wat je nodig hebt. Buiten liefde bestaat er niets. ” Glimlachend laat zich het moeilijke, makkelijker dragen”

 

Maak niet meer woorden vuil.
Adem licht.
Ben klankbord van stilte.

Hein Stufkens

 

 

 

In stilte
In gedicht
Zang en wandel

Vind ik
Mijn weg
Naar binnen
Waar alles
Zich bevindt

Trudie de Jong

 

 

Waar je van droomt, daar kan je niet van wakker liggen

 

DE BRON VAN VERDRIET

Zij die niet onder de stille oppervlakte
van de bron van verdriet willen glijden,

door in het zwarte water naar beneden te gaan
naar de plaats waar we niet kunnen ademen,

zullen de bron waar we uit drinken,
het geheime water, koud en helder, niet kennen

noch zullen zij de in de duisternis glinsterende
kleine ronde munten,
gegooid door degenen die iets anders wensten, vinden.

David Whyte

The well of grief, vrij vertaald door Marieke Hoeve

 

 
 
Dat wat God tegen de roos zei, wat het lachend deed uitbarsten in bloeiende schoonheid, zei Zij tegen mijn hart en maakte het honderd keer mooier.
 
Rumi

 

 

 

 

 

 

Fantasie is niet echt een vlucht uit de werkelijkheid. Het is een manier om de werkelijkheid te begrijpen

 

Vertrouw de energie die

door je heen gaat. Vertrouw

en geef je dan nog dieper over.

Wees de energie.

 

Vrijheid is niet kunnen  doen wat je wil,

maar kunnen nálaten wat je níet wil’

 

De lente is hier, de nieuwe tijd. Word wakker en zie de wonderen om ons heen.

Zie het allerbeste in deze situatie , en accepteer veranderingen. Het donkerste uur komt altijd, voor de dageraad begint.

Verlang ernaar de juiste dingen te zeggen en te doen.

Eileen Caddy, grondlegger van Findhorn

 

 

“Het zijn niet de omstandigheden in ons leven, maar het is onze houding tegenover het leven die ons gelukkig of ongelukkig maakt.”

Als ik het probleem niet kan veranderen, verander ik mijn blik op  het probleem.

 

Licht

Gelukkig dat het licht bestaat

en dat het met
me doet en praat 

en dat ik weet
dat ik er ver vandaan

kom, van het licht
of hoe dat heet 

Hans Andreus

 

 

Ets: Vera de Meester

 

Een mens , zegt ze, de schat zit in een mens

ik vraag mij af of ik het zelf ben. ze zegt

de zekerheid ligt in de kerk

maar ik ben al gedoopt

te land, ter zee en in de lucht met vuur

en vuur en as en water

mijn twijfel is hardnekkig

mij resten alleen hoop en liefde

soms

de rest is afgebrand

 

Radna Fabias 

 

 ‘Alle werkelijke leven is ontmoeting’
Martin Buber
 
een Afrikaans spreekwoord luidt:  ‘Een mens is mens omdat er anderen zijn’
 

Mijn geestelijk kompas

o, zon beeld en werking van krachten en machten

die leven,gevoel en geest op aarde

dit stemt mij tot diepe dankbaarheid

Ik wil mij met grote eerbied op U richten.

 

Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet.

 

Jij had alles al
voor je geboren werd
en je bent gebleven
zolang je hier bent en
als je weggaat zoals wij
hoef je niet te veranderen
jij kwam niet
jij gaat niet
jij bent

Bert Schierbeek

 

 

 

“Wat voor dag is het?”
“Het is vandaag”, snaterde Piglet.
“Mijn favoriete dag”, zei Pooh.

 

 

 
 
the Perfect
prEsent
At
Christmas
for Everyone

 

In ieder leven gloeit een licht,

Zelfs als er wordt geleden.

Blijf op dat lichte punt gericht,

wat mensen je ook deden.

Weerkaats dat licht, hoe zwak ook maar,

geef iets van warmte aan elkaar,

dan is het even vrede.

 

Levenslicht: van Mieke de Jong

 

 

‘De wind waait waarheen hij wil,

Je hoort zijn geluid,

Maar je weet niet waar hij vandaan komt

En waar hij heengaat; zo is het ook

Met iedereen die uit de geest geboren is’

 

Herinneringen mogen er zijn

 

Soms raken wij geëmotioneerd

bij gedachten die komen en gaan.

Gedachten vol herinnering

aan vreugde maar ook verdriet.

Gebeurtenissen uit ons leven

waarvan wij afscheid van hebben moeten nemen,

maar waarvan de herinnering mag blijven bestaan.

 

 

 

Een ontluikende roos

Jij, mooie jonge bloem in knop,

licht heel voorzichtig  de eerste blaadjes op.

Pril breekbaar en broos,

basis stevig geklonken, aan een sterke steel.

Klaar om te ontluiken, Tot een prachtige roos!

 

Men wil bemind worden

bij gebrek daaraan, bewonderd.

Bij gebrek daaraan verafschuwd en veracht.

De ziel huivert voor de leegte

en wil in elk geval contact .

Hjalmar Söderberg

 

Wat niet uit het hart komt zal een ander hart niet raken

 

 

Vertrouw geen autoriteit buiten jezelf. Ware kennis haal je niet uit boeken, maar uit levenservaring. Durf eigenwijs te zijn en ontwikkel de geestelijke discipline van nuchtere zelfkritiek om te kunnen leren van je eigen vergissingen.

Zenboeddhisme

 

Ik zoek niet, ik vind

 

 

 

Wordt wakker, observeer, kijk goed.

Ga met overleg en aandacht te werk.

Leef overeenkomstig de wet en het licht zal steeds helderder gaan schijnen.

 

 

 

 

 

De aarde toont haar moederlijke zijde

in het plantenrijk, dat uit haar geboren wordt,

en veelvormig en kleurrijk door zonlicht tot leven wordt gewekt.

Zo spiegelt de aarde, in het beeld van de plant,

de krachten van kosmische wetmatigheden

 

Licht dat terug komt

Hoop die niet sterven wil

Vrede, die bij ons blijft

 

Het geheim van aanwezigheid is Aandacht,

Het geheim van Aandacht is Eerbied,

Het geheim van Eerbied is Verwondering,
 
Het geheim van Verwondering is Dankbaarheid.
 
                                                               Kloostertuin St. Agatha

 

 

 

De roos is zonder waarom
Ze bloeit, omdat ze bloeit.
Ze geeft niet om zichzelf,
Vraagt niet of men haar ziet.

Angelus Silesius (1624-1677). 

 

 

 

 

 

 

 

Zet de vensters van je ziel open, elke dag weer

Dan word je, als dus  je handelen in de wereld voortvloeit uit de geraaktheid van je hart, en dus vanuit de verbondenheid met de bron in jezelf, medeschepper van het leven op aarde, elke dag weer opnieuw.

Logion 36 Thomas Evangelie

 

 

 

De werkelijkheid van de andere mens ligt niet in wat hij je openbaart,

maar in wat hij niet openbaren kan.

Indien je hem dus wilt begrijpen, luister niet naar wat hij zegt,

maar naar wat hij niet zegt.

 

Kahlil Gibran

 

 

 

 

 

 

Domme gedachten heeft iedereen, alleen de wijze spreekt ze niet uit

Wilhelm Busch

Hoe aandachtiger je je innerlijk beluistert, des te beter zul je de geluiden om je heen vernemen.

En alleen wie hoort, kan spreken.

Misschien kan dit de weg zijn tot eenmaking van twee dromen:

De ene droom is ‘in helderheid het leven te mogen weerspiegelen’,

de andere is ‘in reinheid het leven gestalte te mogen geven’

 

Ode aan Rien, onze  dirigent

 

Alles is muziek

Maak je geen zorgen,
deze liederen hoeven niet bewaard,
de instrumenten mogen kapot….
We zijn op een plek waar alles muziek is,
getokkel en gefluit vullen de atmosfeer.
Zelfs als zou de wereldharp aan stukken breken,
spelen zouden we op instrumenten nog verscholen.
Wat deert het dat de kaarsen flakkeren en doven.
We hebben vuursteen en vonk.
Zingen is als het zeeschuim,
melodieën komen als parels uit de oceaan omhoog.
Gedichten spatten uiteen en trekken vol verlangen het wrakhout mee;
ontstaan uit een bron, langzaam en sterk, onzichtbaar voor ons.
Genoeg woorden nu!
Zet open het raam van je hart, maak het tot een duiventil, waar bezieling komt en gaat.


Marina Slot.

 

Nachtwind

De adem van de nacht verzorgt en leidt ons

langs wegen , door het lot geweven.

Wie oplet, hoort in het suizen van de wind

de klanken van de overzijde

 

De enige wijsheid die echt telt,

is weten dat je niets weet

Socrates

De tijd gaat voorbij met zien en met horen

met honger en dorst
De tijd gaat voorbij tussen dood en geboren
Van bloesem naar koren
Gebruikt of vermorst

De tijd gaat voorbij met wikken en wegen
Van het voor en het tegen,
De tijd gaat voorbij met het zoeken naar wegen
Vergeet je te leven
de tijd gaat wel voorbij

De tijd gaat voorbij in een schelp aan je oren
Hoor je het ruisen: de tijd gaat voorbij
De tijd gaat verloren
De tijd trekt zijn sporen
In jou en in mij

De tijd gaat voorbij met passen en meten
Met kansen berekenen voor een langer bestaan
De tijd gaat voorbij, je zou moeten weten
Dat je de tijd moet vergeten
Om de tijd te verslaan

Liselore Gerritsen

Hein Stufkens

“Het zijn niet de omstandigheden in ons leven, maar het is onze houding tegenover het leven

die ons gelukkig of ongelukkig maakt.”

Hazrat Inayat Khan

Gelukkig dat
Het licht bestaat

en dat het met
me doet en praat

en dat ik weet
dat ik er vandaan

kom, van het licht
of hoe dat heet.

Hans Andreus

Wij hebben de aarde niet geërfd van onze ouders,

maar geleend van onze kinderen


Liefhebben is ons verbinden met de ander

en in hem Gods vuur ontdekken

Paolo Coelho

Als liefde leven is, is lust dan niet dat wat ons doet leven.

 

Verwerkt verleden

Verlicht het heden

 

 

 

 

 

 

 

Als je je pad trouw blijft,

zul je nooit verdwalen

 

 

Wie verdwaalt op zijn weg,

en zonder hulpmiddelen

met lege handen meent te staan,

kan zich altijd oriënteren op zon, maan en sterren

en de krachten en machten waarvan

die hemellichamen een beeld zijn

Besef wat het betekent,

als je iemand opmerkt en hoe het

voelt als die ander weet, dat die door

jou is gezien. Het is het grootste

geschenk wat je iemand kunt geven!

Je vroeg mij waar blijft de tijd, ik zei:
In de gaten van de sokken die verloren raken
in de wasmachine van dit draaiend universum.
Ik keek er ernstig bij en jij lachte.
Later zei je dat je aan een God met breinaalden had gedacht, die het
leven van de mensen, de mieren daar beneden, met geen mogelijkheid
kan bijhouden, laat staan hun voeten warm houden.
 
Iris Drenth

Zomerochtend (Jos van Hest)
Boomtoppen vangen
het eerste licht
de lege weg ligt klaar
we kunnen overal heen
maar we zijn al overal

Thomas Evangelie

Jezus zei: Hij die alles kent, maar zich zelf niet kent, heeft overal gebrek aan

Pinksteren ‘Openbare geheimen’

een krakende tak, het geritsel van bladeren,

een zingende vogel, de klank van de menselijke stem;

Ze spreken een taal, die we voelend moeten leren verstaan,

om te begrijpen wat werkelijk en wezenlijk is.

Jan Wesselius

De wind van wijsheid rammelt aan de deuren, zij waait zich krachtig dichte huizen in.

Wat niet verwacht werd zal vandaag gebeuren: een vlammend inzicht zorgt voor nieuw begin.

De taal die diep van binnen is te horen, de stille stem, die ons bestaan bepaalt,

is nu verstaanbaar voor een ieders oren: dat wat de ziel doet leven wordt vertaald.

Wie onberoerd was, wordt nu aangestoken, de geest van vreugde spoort de mensen aan.

Een stroom van vrede kan ononderbroken van mens tot mens over de aarde gaan.

Margryt Poortstra

“Het toeval weet altijd hen te vinden
die er gebruik van weten te maken.”

Romain Rolland

‘Ik ben aangekomen, ik ben thuis’.

Dit wil zeggen : ‘ Ik wil niet langer rennen,

ik ren al mijn hele leven en ben nergens aangekomen.

Nu wil ik stoppen. Mijn bestemming is het hier en nu,

de enige plek en tijd, waar echt leven mogelijk is’.

Thich Nhat Hanhn

Een mens is pas mens door andere mensen

 

Goedheid in woorden schept vertrouwen,

Goedheid in denken schept diepzinnigheid

Goedheid in geven schept liefde

Lao Tzu

 

Het is niet geluk dat ons dankbaar maakt.

  Het is dankbaarheid die ons gelukkig maakt.”

 

Gebed

Spreken tot God? Niet voor mij.

In woorden voelt God zo veraf

maar in stilte zó nabij.

Dus ik fluister: Groot Mysterie….Onnoembare

het wordt vredig en stil

en ik speur in die leegte

of het misschien iets tegen mij zeggen wil.

Echt luisteren is vaak heel moeilijk

Pas wanneer je leert te luisteren om te begrijpen

In plaats van te luisteren om te reageren

Ontstaat er echt contact

 

Marijke van Hooff   Daglicht:

Sta met mij in de tuin van heden

Vang het licht zolang het is,

Spreek niet van verleden

Leg op de toekomst geen beslag.

Zie deze dag als aanvang

Belofte voor wellicht een nieuw begin.

Ontwaar de glans en kom mij daarin nader,

Geeft dit moment tot in de kleinste ruimte zin.

 

Behoud wat het verleden

      heeft gebracht

en hoop dat morgen

      geeft wat je verwacht;

maar leef het nu,

      sta open voor elkaar

dan wordt vandaag

      nog mooier dan je dacht

Mieke de Jong

Als je een lichtstraal mag ontvangen

Zorg dan dat je die weerkaatst

 

Als drie druppels

ooit vloeiden ze samen
in alle opzichten gelijk

tot in hun midden een prijs viel
in plaats van het kwartje
en hun wegen zich scheidden

door verschil uiteengedreven
hadden zij weinig meer gemeen

ze druppelden uiteindelijk
alleen

Ik trek mij terug en wacht.
Dit is de tijd die niet verloren gaat:
iedre minuut zet zich in toekomst om.
Ik ben een oceaan van wachten,
waterdun omhuld door ’t ogenblik.
Zuigende eb van het gemoed,
dat de minuten trekt en dat de vloed
diep in zijn duisternis bereidt.

Er is geen tijd. Of is er niets dan tijd?

M.Vasalis (1909 – 1998)


Het is beter te geven dan te ontvangen. Heel mooi.

Maar wij als ouderen vinden het vaak veel moeilijker om te ontvangen dan om te geven.

Nu heb ik van Sinterklaas wat woorden gekregen

Hulp vragen…waarom       Ook al komen wij in zorgen om

Hulp vragen…. als het eigenlijk niet meer gaat

doen wij vaak veel te laat

Eenzaam in een hoekje    Vraag om een bezoekje

Er zijn altijd mensen die graag willen geven

Tijd en energie , het is om het even

Dus zo zegt de Sint        Ga je zelf niet langer plagen

Mens durf te vragen!!!

Ik was te Cadzand aan het strand
getuige van een misverstand,
toen ik twee golven hoorde spreken
precies voordat ze zouden breken.
De ene riep: Het is gedaan,
wij zullen hier te pletter slaan!
De ander zei beslist: Welnee,
je bent geen golf, je bent de zee.

Hein Stufkens

Een meester kwam met een brandende kaars in zijn hand naar een monnik.
De monnik vroeg: “Hoe komt U aan dat licht?”
De meester blies de kaars uit en zei:
“Vertel jíj me waar het licht nu heen is gegaan, dan vertel ik jou waar het vandaan kwam .”Ik weet niet of ze er iets toe doen

Die talloze toevalligheden.

Zo kwam ik bijvoorbeeld ergens ter wereld

maar waarom ik en waarom daar

hoe oneindig klein was die kans

dat er gebeurde wat er gebeurde

Het toeval heeft zo zijn redenen

Een mysterie is niet een waarheid die ons te boven gaat,

maar een waarheid die ons omvat…

Gabriel Marcel (Parijs, 7 december 1889 – aldaar, 8 oktober 1973)

 

Als iemand loopt te pronken met zijn kennis van heilige geschriften

hoe weinig tijd blijft dan over om  zwijgend in zijn innerlijk naar de kostbare parels te duiken

                                
 
  

Licht in het duister   Spiegel in mij warmte en liefde

om mijn onvolkomenheden te overwinnen.

Opdat ook ik licht mag zijn hier: op aarde

Wie wil weten of er meer is tussen hemel en aarde
Is als iemand in een roezende mensenmenigte
die naar een zacht spelend orkest wil luisteren.
Je moet in ieder geval zelf je mond houden
en aandachtig luisteren om maar iets te kunnen opvangen
Maar weet, dat je een stemvork in je hebt
die gaat resoneren als de grondtoon wordt aangeslagen

‘ Wij mensen zijn geneigd de seizoenen en de wisseling ervan te zien als iets, dat buiten ons om plaats vindt. Wij maken echter deel uit van de cyclische beweging ervan. Sterker nog: wij zijn de seizoenen. Wij zijn de belichaming van dat ritme.’

Jaap Voigt

Hij, die de opkomende maan om middernacht

door de wolken heeft zien breken

is als een aartsengel tegenwoordig geweest

bij de schepping van het licht en van de wereld

Ralph Waldo Emerson

Als de liefde niet bestond

 

                                                        Wat wil jij?  

Willen wordt anders als je in verbinding bent.

Als er geen verbinding is willen we hebben.

Als er verbinding is willen we geven. 

(Daniël Ofman) 

Pasen, feest van het licht

Het licht dat voor velen , heel lang geleden , door een enkeling werd ontstoken.

Laten we proberen dat licht ook te zien in de moeilijke perioden in ons leven,

Het licht te ervaren en ernaar te leven.

 

Witte Donderdag, 

Vandaag heb ik de kans stil te staan,

naar boven te kijken en dankbaar te zijn,

voor de vele geschenken die mij worden

toebedeeld!

De zin van het leven is zin in het leven

 

“het leven is makkelijker dan je denkt,

maar moeilijker als je denkt”

 

Een werkelijk ongewone dag zou er één zijn waarop niets ongewoons gebeurt.

    De laatste tijd denk ik wel eens

    wat jammer  dat de mensen hun problemen niet

    kunnen ruilen want iedereen weet hoe hij die van de         ander kan oplossen

 
           ‘Blijf niet als een toeschouwer aan de zijlijn staan,
          maar durf de strijd van het leven aan! ‘

Er is een Licht dat ver boven alle dingen op aarde schijnt,
ver boven ons allen, ver boven de hemelen,
ver boven de hoogste, de allerhoogste hemel.
Het is het Licht dat schijnt in ons hart!
 (Chandogya Oepanisjad uit de Hindoe traditie 800 v, Chr)Deel dit artikel