Teksten Schoonheid Soefi viering

14 januari 2023

Hindoe-geschrift

1. Waar je niets anders ziet, waar je niets anders hoort, waar je niets anders kent, daar is het Oneindige. Maar waar je iets anders ziet, waar je iets anders hoort, waar je iets anders kent, daar is het kleine. Het Oneindige is het onsterfelijke, het kleine het sterfelijke.

1. Dat (het Oneindige) is beneden. Het is boven. Het is achter. Het is voor. Het is naar het zuiden. Het is naar het noorden. Het is alles wat hier is.
                                                                                                                     

Boeddhistisch geschrift 

Laat ieder eerst zorgen stevig te staan in juist gedrag, pas dan kan hij anderen adviseren. Zo’n wijze treft geen blaam.

Laat een mens zichzelf vormen tot dat wat hij anderen voorhoudt te zijn. Zo terdege beheerst, kan hij anderen beheersen.

Het is inderdaad buitengewoon moeilijk om het eigen zelf te beheersen.

Het zelf is meester over het zelf. Wie kan de meester anders zijn? Met het zelf volledig bedwongen, bereikt men de verheven toevlucht, die moeilijk te bereiken is.

Zoroastrisch geschrift

1. Voor wie U zoeken, o Heer, openen zich in deze wereld rijke perspectieven. Voor hen verandert het aanzijn der aarde totaal: van een oord van ongerechtigheid wijzigt ze zich in een domein van zaligheid, waarin men zijn goede intenties ongestoord kan realiseren, omdat die intenties geïnspireerd worden door het licht van de waarheid.

Moge dit licht ons bewustzijn verlichten.
2. Dit domein der zaligheid – reeds hier op aarde zichtbaar – is Uw rijk, o Heer  

Joods geschrift

2. Het is goed de Eeuwige te loven, Uw naam te bezingen, Allerhoogste,
3. in de morgen te getuigen van uw liefde en in de nacht van Uw trouw,
4. bij de klank van de tiensnarige harp en bij het ruisend spel op de lier.
5. U verheugt me, Eeuwige, met Uw daden, ik juich om wat Uw hand verricht.

Christelijke geschrift

Daarom zeg Ik u: Wees niet bezorgd over uw leven, over wat u eten en wat u drinken zult; ook niet over uw lichaam, namelijk waarmee u zich kleden zult. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding?

Kijk naar de vogels in de lucht: zij zaaien niet en maaien niet, en verzamelen niet in schuren; uw hemelse Vader voedt ze evenwel; gaat u ze niet ver te boven?

Wie toch van u kan met bezorgd te zijn één el aan zijn lengte toevoegen?

En wat bent u bezorgd over de kleding? Kijk naar de lelies in het veld,

hoe ze groeien; ze werken niet en spinnen niet;

en Ik zeg u dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet gekleed ging als één van deze.

Islamitisch geschrift

115. Van God is het oosten en het westen. Waarheen jullie je dus ook wenden, daar is Gods aangezicht. God is werkelijk alomvattend en alwetend.

Mystiek geschrift, de Gayan  
God is de essentie van schoonheid; het is Zijn liefde voor schoonheid die Hem ertoe heeft gebracht Zijn eigen schoonheid in de schepping tot uitdrukking te brengen.
Wat niet mooi is in zijn uitwerking, kan geen echte schoonheid zijn.

Als je het goede in elke ziel zoekt, zul je het altijd vinden, want God is in alle dingen; meer nog, Hij is in alle wezens.

Schoonheid is verborgen in iedere ziel, hoe slecht ook; en ons vertrouwen en geloof in de schoonheid van de ziel helpt om die verborgen schoonheid naar buiten te brengen, die op een dag naar buiten moet schijnen.

Niets schijnt te goed of te slecht. Ik weet geen verschil meer tussen de heilige en
de zondaar, sinds ik het Ene leven in allen gemanifesteerd zie.Deel dit artikel