‘Viering voorbereid door de leeskring ‘Thomasevangelie’

12 mei 2024

10.30 uur

Muzikale medewerking: Rien den Arend

 

Al een aantal jaren draait de leeskring ‘Thomasevangelie’ in De Ontmoeting. De rijkdom van dit evangelie en de boeiende commentaren er op van diverse auteurs zijn aanleiding tot openhartige gesprekken waarin veel wordt gedeeld. Graag deelt de groep in deze Thomasviering iets van zijn ervaring ook met onze gemeenschap.

Het Thomasevangelie is een oud-christelijke tekst die geen levensverhaal van Jezus vertelt maar een aantal uitspraken van Jezus als wijsheidsleraar bevat. Het bevat aansporingen om op weg te gaan op een innerlijke zoektocht. En ook wegwijzers die ons kunnen helpen op die weg naar herkenning van onze werkelijke aard en het ervaren van de diepe vreugde die daarmee gepaard gaat. Van verlossing van ‘zonde’ door Jezus’ lijden is in dit evangelie geen sprake.

 

 Deel dit artikel