Zin op Zondag Natasja Oerlemans-Doorgeven van een leefbare aarde; hoe hou je de moed erin?

23 januari 2022

10.30 uur

Is niet doorgegaan

Foto :Ruurd Dankloff

Wanneer je mensen vraagt wat hen motiveert om zich in de te zetten voor een betere wereld is dat vaak rechtvaardigheid. Of het nu gaat om armoede en ongelijkheid uit te bannen of bij te dragen aan respect voor alles wat leeft, groeit en bloeit. Al lijkt rechtvaardigheid een universeel gevoel te zijn, in de praktijk is het lastig daarnaar te leven. Individuele belangen tellen in onze samenleving zwaarder dan kwetsbare waarden zoals natuur en een schone lucht, bodem en water. Het collectieve belang delft, ondanks strenge wetten, vaak het onderspit in de korte termijn belangen van politiek en bedrijfsleven.  Als enig levend wezen zijn we als mensen in staat om moedwillig door te gaan met uitputting en vervuiling van de natuurlijke hulpbronnen. Sterker nog we zijn daar zelf afhankelijk van.

Natasja gaat in op de gevolgen van ons handelen nu voor degenen die na ons op deze aarde een thuis nodig hebben. Hoe hou je daarbij toch de moed erin, en vind je een manier om blij te zijn met kleine stapjes om te voorkomen dat moedeloosheid toeslaat?

Natasja Oerlemans werkt bij WNF Nederland aan duurzame voedselsystemen. In een hevig gepolariseerde situatie wat betreft landbouw en natuurbescherming tracht zij de verbinding te zoeken en op basis van gezamenlijkheid te werken aan een natuurvriendelijke landbouw. In haar leven en werk is rechtvaardigheid een belangrijke drijfveer waarin opkomen voor natuur, milieu en dierenbelangen een centrale rol speelt. Voordat ze in 2012 bij WNF begon werkte ze bij de Partij voor de Dieren, Greenpeace en Milieudefensie.

De muziek wordt verzorgd door Lucette van den Berg.

Lucette van den Berg is een van de toonaangevende stemmen van de nieuwe generatie Jiddische zangeressen. Ze heeft opgetreden in theaters, concertzalen, en op festivals in Europa en Noord Amerika. Lucette beschikt over een warme en expressieve stem, die je raakt tot in de ziel. Lucette  boeit luisteraars over de gehele wereld. Ze heeft verschillende albums uitgebracht en Lucette is ook via Spotify te beluisteren.

www.lucettevandenberg.nl


Plaats                  OBK, Kierkamperweg 36 Bennekom Een Corona QR code is nodig is bij de entree.

Aanvang              10.30 uur

Kosten                 € 7,50, / € 4 voor studenten , inclusief een consumptie.

Het is handig om het kaartje te printen !Deel dit artikel