Zin op Zondag – Poëzie en verzoening

12 maart 2023

10.30 uur

In de poëzie treffen we beschrijvingen aan van idealen en verlangens die, juist omdat ze poëtisch zijn geformuleerd, inzichtelijk en intens invoelbaar worden. Meerdere dichters hebben het thema verzoening in hun gedichten verwerkt, zoals de Zuid Afrikaanse dichteres Antjie Krog (1952). Zij heeft veel gepubliceerd over het verzoenen. Immers ze leeft en werkt in Zuid-Afrika, waar ze onder andere schreef over de waarheids- en verzoeningscommissies. In haar  dichtbundels spelen de geschiedenis van en de machtsverschillen tussen de bevolkingsgroepen een grote rol. Haar werk is totaal: politiek en persoonlijk, lyrisch, geestig en ook ernstig.  Uit een van haar vele gedichten stamt de zin: ‘Hoe ver kan de tong overhellen naar tederheid of de wang raken aan verzoening’. Krog heeft voor haar werk geput uit vele gesprekken met slachtoffers en daders. Natuurlijk zijn er ook gedichten over andere aspecten van verzoening waar dichters over geschreven hebben. Zoals verzoening met je geleefde leven, verzoening na een liefdesbreuk.  

Samen met onze eigen leden van de poëzie club en (mogelijk) een dichter van buitenaf, organiseren we een bijeenkomst waarin gedichten over verzoening van dichters centraal staan.  Muzikale noten zullen zorgen voor rustgevende en zelfreflectieve momenten.  Deel dit artikel