Zin op Zondag Gonneke de Haan-Verzoening in de laatste levensfase. Muziek en zang : Leonie Meijer

26 maart 2023

10.30 uur

Gonneke de Haan komt deze zondagochtend spreken over verzoening in de laatste levensfase. Sinds haar jeugd spelen kwetsbaarheid en vergankelijkheid een belangrijke rol in haar leven. En als verlies-, rouw- en stervensbegeleider leerde zij veel van verlieservaringen bij anderen.

Zij vertelt niet alleen haar eigen persoonlijke verhaal,daarnaast heeft ze veel ervaring met verzoeningsprocessen uit haar begeleidingspraktijk ‘Liefdevol Rond Verlies’ waarmee ze psychosociale en spirituele palliatieve zorg biedt. Het gaat daarbij over wat je tegen kunt komen wanneer je je in de laatste levensfase wilt verzoenen met jezelf. Ook kan het gaan om verzoening met degenen die je lief zijn of met je levensloop. Gonneke heeft aandacht voor het proces waarin je op moeilijk te nemen drempels en kwetsbaarheden stuit. Daarbij richt zij zich op nabijheid, loslaten van gelijk en genoegdoening plus op de emoties die hierbij komen kijken. Zij gaat in op ankers en het dragen van pijn, de heilzaamheid van liefde en de bevrijding van het geven plus op wat er nodig is voor overgave.

Gonneke de Haan werkt als verliesbegeleider, trainer en organisator en richt zich op persoonlijke begeleiding en scholing. Beweging, aanraking, dans, qigong, meditatie en integratieve massage zijn belangrijke aandachtsgebieden in haar persoonlijk leven. Daarnaast is ze beeldend kunstenares. Vaardigheden uit deze disciplines zet ze in bij haar begeleidingswerk vanuit ‘Liefde rond verlies’. Daarnaast is zij actief in regionale en landelijke palliatieve werkgroepen en het hospice Wageningen-Renkum.

Meer informatie: www.liefdevolrondverlies.nl (Foto van Gonneke is gemaakt door AJM Broers)

Muziek en zang wordt verzorgd door Leonie Meijer

Leonie  wordt regelmatig gevraagd om  bij uitvaarten en  bij  ongeneeslijk zieke patiënten, te zingen. Ze zorgt vandaag voor liedjes en korte verhalen die aansluiten op verzoening.

www.leoniemeijer.comDeel dit artikel