Kaars aansteken

Ontsteek nooit een vuur, dat je niet kunt doven.

Iedere viering op zondagmorgen, met voorganger of door leden voorbereid, wordt begonnen met het aansteken van de kaars, waarna een korte zelfgekozen tekst wordt voorgelezen. Dit wordt meestal gedaan door leden die zich voor de groep ‘kaars-aansteken’ hebben opgegeven; bij vieringen zonder voorganger (stiltevieringen; door leden) of bij bezinningssamenkomsten wordt het gedaan door een lid van de betreffende commissie of voorbereidingsgroep.

Men is vrij om zelf een tekst te kiezen. De gebruikte teksten komen hierna gedurende enkele weken op het mededelingenbord in de hal te hangen   of op de site gezet.  Teksten bij kaars aansteken

 Vindt u het leuk om twee keer per jaar een kaars aan te steken en een u aansprekende tekst met anderen te delen, geef u dan op voor deze groep.

Aanmelden en/of informatie bij Anki Rijpma tel. 0318-417766

e-mail: rijpma-smit@solcon.nl